چگونه می‌توان ردی ویزای کانادا را رفع کرد؟

اگر اخیراً درخواست ویزای توریستی کانادا شما رد شده است، خودتان را تنها ندانید. بر اساس آمارهای ارائه شده، بیش از ۳۰ درصد از درخواست‌های ویزای توریستی کانادا رد می‌شوند، و نکته قابل توجه این است که ۷۵ درصد از این درخواست‌های رد شده متعلق به شهروندان کشورهایی مانند سوریه، Read more…

ریجکتی ویزای توریستی کانادا و رفع ریجکتی توسط وکیل دادگستری

راهنمای کامل برای مقابله با ریجکتی ویزای توریستی کانادا مقدمه سفر به کانادا، یکی از رویاهای بسیاری از افراد در سراسر جهان است. اما، گاهی اوقات این رویا با ریجکت شدن ویزای توریستی مواجه می‌شود. دانستن دلایل ریجکتی و روش‌های مقابله با آن می‌تواند کلیدی برای باز کردن درهای ورود Read more…

I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay, as stipulated in subsection 216(1) of the IRPR, based on your family ties in Canada and in your country of residence.

Introduction We often get inquiries from visa applicants who have faced the disappointment of a Canadian visa rejection. One of the common reasons quoted by visa officers is, “I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay, as stipulated in subsection 216(1) of the Read more…

Canadian Court Grants Judicial Review in Immigration Case: Study Permit and Visa Refusals Set Aside

Introduction: In a recent court decision, the Honourable Justice Fuhrer granted a judicial review application filed by Fatemeh Jalilvand and her co-applicant children, Amir Arsalan Jalilvand Bin Saiful Zamri and Mehr Ayleen Jalilvand. The applicants sought to challenge the refusals of their study permit and temporary resident visa applications by Read more…