زبان هایی که در ما در دفتر وکالت پکس لا صحبت میکنیم.

ما انگلیسی، فارسی، فرانسوی، کره ای و هندی صحبت می کنیم

آدرس دفتر وکالت پکس لا

233 – 1433 Lonsdale Avenue, North Vancouver, British Columbia V7M 2H9

شماره تلفن های دفتر وکالت پکس لا

ونکوور : 9529-767-604-1
فکس : 5152-971-604-1
واتس اپ ونکوور : 9529-767-604-1
تهران : 9829-9131-21-98-1

Instagram: @paxlawcorp
Telegram Group: paxlawod
Facebook: Pax Law Corporation

Call Us Now
WhatsApp