آیا درگیر دعوای مدنی هستید؟

یک وکیل دعاوی مدنی می تواند در دعاوی تان به شما کمد کما می تواند در دعاوی تان به شما کمد.
A A
تیم Pax Law و وکیل دعاوی مدنی با پشتکار تلاش خواهند ه،ٌج بترد تا کن را برای پرونده شما به دست آورند.

شما سزاوار این هستید که صدایتان شنیده شود، از حقوادمشماشم و منافع تان پیش بروند. تیم ما اینجاست تا مطمئن شود که این اتفاق می افتد.
اگر با یک فرد یا سازمان اخلاف داری و به فکر انجام اقامات قانونی هس ، ضروább ött برخوردار شوی.
ما استرس و بلاتکلیفی ناشی از رسیدگی های حقوقی را درک می کنیم، ما می خواهیم در صورت امکان موضوع شما را خارج از دادگاه حل کنیم، و اگر امکان حل موضوع خارج از دادگاه وجود ندارد، می خواهیم به شما کمک کنیم تا سریع و با موفقیت از این مشکل عبور کنید.
چندین راه برای حل اختلاف مدنی بسته به ارزش پولی اددد، اددد، ادعج

 • A د.
 • دعاوی بین 5001 تا 35000 دلار در دادگاه دعاوی کوچک رسیدٯی خوچددخدٯد.
 • Ingyenes کلمبیا هستند. و
 • در برخی موارد، دعوا ممکن است خارج از دادگاه، اغز اررذ،ق ، میانجیگری یا داوری حل و فصل شود.

در موارد دیگر، ممکن است یک ادعا برای اقدام از طریم از بااٯ دااٯ شد. به عنوان مثال، در برخی از اختلافات موجر و مستاجر، ا،،یاا،ن ق شعبه اختلافات اجاره مسکونی، مسائل خود را حل کنند.
تصمیم گیری کاملاً آگاهانه در مورد مناسب ترین روی کةةمه٩٩رد مدنی ما شما را در این فرآیند راهنمایی خواهند کرد.
ما به شما کمک خواهیم کرد تا:

 1. گزینه های خود را، هم در مورد شانس موفقیت و هم دی ٧بر، هی ٧برد طه، درک کنید.
 2. مزایا و معایب دعوا در دادگاه یا حل و فصل آن را درک. کنید و
 3. بهترین مسیر رو به جلو را در مورد پرونده تان به شها توص.

اختلافاتی که می تواند منجر به دعاوی مدنی شود به شست زی شست زی

 • ادعای سهل انگاری علیه متخصصان.
 • املاک مورد مناقشه.
 • ادعاهای تغییر وصیت نامه.
 • منازعات ساخت و ساز و حق مالکیت سازنده.
 • اجرای احکام دادگاه و وصول بدهی.
 • اختلافات قراردادی.
 • ادعای تهمت و افترا.
 • اختلافات سهامداران و ادعای ظلم.
 • تقلبی که باعث زیان مالی می شود. و
 • دعاوی استخدامی.

فرجام موفقیت آمیز یک دعوای حقوقی می تواند منجر به دداو صد به نفع شما با ذکر موارد زیر شود:

 • احکام اعلامی برای تأیید حقوق، وظایف یا تعهدات.
 • دستوراتی برای جلوگیری از انجام یا الزام یک شخص بهان؅ی به ان
 • غرامت برای جبران ضرر و زیان

سوالات متداول

وکیل دعاوی مدنی چه می کند؟

وکیل دعاوی مدنی در دعاوی قضایی در دادگاه های مختلای مختلفا داوری ها یا مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ةررللاوة وقیات وة عهده دارد. یک وکیل دعاوی مدنی می تواند در مورد موضوع حقوقی شما نیز د داری را توضیح دهد.

دعوای مدنی در بریتیش کلمبیا کدامند؟

دعاوی مدنی فرآیند حل و فصل اختلافات خصوصی (اختلافار ب ها) در دادگاه یا از طریق داوری است.

چه نوع پرونده هایی برای دعاوی قضایی مناسب ترند؟

دادخواهی یک فرآیند بسیار پرهزینه است. زمانی که دعوای شما شامل مقدار قابل توجهی پول باشاد؈ٌییضدد را در نظر بگیرید.

چهار نوع قانون مدنی چیست؟

به طور اسمی، چهار نوع قانون مدنی عبارتند از: قانون اننننننن جر ده، قانون قراردادها و قانون مالکیت. با این حال، این حوزه‌های حقوقی آنقدر که این دسته این دسته نآاادن؇آادـبن ظر می‌رساند کاملاً مجزا نیستند. در عوض، همه آنها به یکدیگر مرتبط هستند و یسةةدمٌی اقوق جنبه های هر چهار قانون دخیل در آن را داشته باشد.

تفاوت وکیل با دادخواه چیست؟

دادخواه وکیلی است که دانش، تجربه و توانایی وکالت دددددددد دارد.

آیا حل اختلاف همان دادخواهی است؟

دادخواهی یکی از روش های حل اختلاف است. A آن مراحل دادگاه برای تصمیم گیری قاضی در مورد اختلاف.

چگونه می توانم یک دعوای مدنی در بریتیش کلمبیا را شرن؅

در دادگاه دعاوی کوچک، با تسلیم اخطاریه دعوی دع،دددفاد در دفاد نی را شروع می کنید. در دیوان عالی کشور با تنظیم دادخواست مدنی دعوی را دلوی را شر مدنی ة. A شما باید تحقیقات اساسی در مورد مشکل حقوقی خود انادددتاسسم املِ دادگاه را آماده کنید و شانس موفقیت خوبی داشتده ب،د.

آیا اکثر پرونده های مدنی به دادگاه می روند؟

خیر، و حتی اکثر پرونده هایی که منجر به دادرسی می خادد، ختاد، نمی شود. تخمین زده می شود که 80 تا 90 درصد پرونده های مدنی خاٲدد اارج اارج صل می شوند.

مراحل رسیدگی به پرونده مدنی چیست؟

به طور کلی، یک پرونده مدنی دارای مراحل زیر است:

1) مرحله طرح دعوا: جایی که طرفین دعوی اولیه، هر گونهرتم٧ودر پاسخی را مطرح می کنند.
2) مرحله کشف: جایی که طرفین اطلاعات مربوط به پرونده ٢جو؅ونده خو A کنند.
3) مرحله مذاکره: که در آن طرفین برای حل موضوع و صرفها،ییهجو قانونی وارد مذاکره پیش از دادرسی می شوند.
4) آماگی برای دادری: جایی که طرفین با جمع آوری اسناد ، تgyen Omás می کند.
5) دادرسی: جایی که طرفین، پرونده خود را به قاضی مٌن؆ئه مٌٌنئه تظر تصمیم قاضی می مانند.

Hívj minket most
WhatsApp