آیا برای کار در کانادا برای اقامت موقت اقدام می کنید؟

کانادا در باری از صنایع دارای کمبود نیروی کار مار اس و برناeres اقامق موizt. اقامت موق در کانادا را می دهد. Pax Law دارای تجربه و تخصص در زمینه مهاجرت است تا به شماوددر و تخصص در زمینه مهاجرت است تا به شماوددر کمک کند.

ما به شما در مورد یک استراتژی قوی توصیه می ةنمین و مطم میم و مطم ام اسناد شما به خوبی آماده شده اند. ما سالها تجربه در برخورد با مقامات مهاجرتی و ادارخ،ةدارات اتلاف وقت و هزینه و احتمالاً رد شدن دائمی داریم.

امروز با Pax Law به جلو حرکت کنید!

سوالات متداول

آیا می توانم با ویزای اقامت موقت در کانادا کار کنم؟

A ه برای شما صادر شده است، اجازه کار داشته باشید. A از تاریخ 15. 2022. نوامبر تا پایان دسامبر 2023 هستید. همچنین در صورت داشتن ویزای اقامت موقت با کار، مجاز بههه ستید. افرادی که در کانادا دارای ویزای بازدید هستند ااار؆د حق کار؆ ارند.

آیا ساکنان موقت می توانند مجوز کار بگیرند؟

برنامه های متعددی برای دارندگان اجازه اقامت موقاججمارجدد کار وجود دارد. A مسیر LMIA برای مجوز کار درخواست دهید.

مدت زمان ویزای کار موقت در کانادا چقدر است؟

محوی مشخصی برای ویزای کار موق وجود ندارد و i اس ب دارد.

هزینه ویزای کار موقت کانادا چقدر است؟

هزینه درخواست برای درخواست ویزای اقامت موقت 200 دلستت . A دلار درخواست دهید. هزینه های قانونی برای گرفتن وکیل یا مشاور مهاجرتی مهاجرتی بجه ت فرد بستگی دارد.

آیا می توانم ویزای بازدیدکننده خود را به ویزای کااددتاددة کنم؟

چیزی به نام تبدیل ویزا از ویزای بازدید به ویزای کادددواری ویزای بازدید به ویزای ویزای ویزای ویزا از ویزای به به نام دلدلد با این حال، همیشه می توانید برای مجوز کار درخواست د.هی

برنامه های متعددی برای دارندگان اجازه اقامت موقاججمارجدد کار وجود دارد. A مسیر LMIA برای مجوز کار درخواست دهید.

چه مدت می توانید با ویزای اقامت موقت در کانادا بمانید

گردشگران معمولا می توانند تا شش ماه پس از ورود ااد؆اااةان قامت داشته باشند. اگر طبق قانون واجد شرایط باشید، همیشه می توانید ا،دانید برا ش از شش ماه در کانادا درخواست دهید. شما می توانید برای اطلاع از گزینه های خود برای اقا؆، اقارت شاوره با Pax Law برنامه ریزی کنید.

آیا می توانم در حالی که منتظر مجوز کار هستم در کاناد؟

این بستگی به وضعیت شما دارد که چه زمانی برای مجوز اددخودار دید. A ظر قانونی مجاز به ماندن در کانادا تا زمان تصمیم تسدمیم گخ؈رری تان هستید. با این حال، هر مورد منحصر به فرد است و شما باید برار،مشارای د پرونده خود را با یک وکیل واجد شرایط در میان بگذارید.

چند نوع ویزای اقامت موقت در کانادا وجود دارد؟

تنها یک نوع ویزای اقامت موقت وجود دارد، اما می اما می توانیتوانیت نند مجوز کار یا مجوز تحصیل به آن اضافه کنید.

شرایط اخذ مجوز کار در کانادا چیست؟

راه های مختلفی برای دریافت مجوز کار در کانادا وجور ددا. شما می توانی به عنوانi مالک--ahر یک ک ک و کار اقام کنی ، ی توانی به عنhe عری شغی طرآی فط فط فط فی فی یکی یکی دی دی د د د د د د د د د د د شغ د ez ez annak. ه اس ، می توانی به عنوان nya یک دانشجوی کاناد درخواس دهی ، یا می توانی پ ز فارغ الحصیلی یلیحصی برای پس از فارغ التحصیلی درخواست مجوز کار دهید.

آیا می توانم از طریق ویزای بازدید در کانادا کار پیدا کار پیدا

با ویزای بازدید کننده اجازه کار در کانادا را ندارید. با این حال، اگر پیشنهاد کاری دریافت کردید، بسته به؆،ال،ر شغلی می توانید برای مجوز کار اقدام کنید.

تفاوت بین TRV و TRP چیست؟

اجازه اقامت موقت به افراد غیرقابل پذیرش اجازه ٨ااصه می دهد اه مدت به کانادا سفر کنند. ویزای اقامت موق یک سند رسمی ات که در پاپورت شما قرار می گیرد و ثاب می megvált ، مجوز کار یا مجوز حصیل را داری.

تفاوت بین کارگر موقت و دارنده مجوز اقامت موقت چیست؟

یک کارگر موقت و یک اقامت موقت هر دو دارنده ویزای اقامهتتقامهتقام با این حال، یک کارگر موقت علاوه بر ویزای اقامت موقت، موقت، رد.

سریع ترین راه برای گرفتن مجوز کار در کانادا چیست؟

A برای دریافت مشاوره فردی باید با یک وکیل واجد ةهج؅موایر رتی مشورت کنید.

آیا می توانم پس از مجوز کار در کانادا اقامت دائم دفریافتة

بسیاری از متقاضیان اقامت دائم می توانند از طریق کاردااباس ااباس ی که زیرمجموعه ای از جریان اکسپرس اینتری است، درخندههخوده. موفقیت برنامه شما به امتیاز سیستم رتبه بندی جامع بندی جامع (CRS) ةههد ةهد ید بستگی دارد. CRS شما به نمرات زان انگلی و فرانسه ، سن شما ، حصیلات و به خصوص حصیلات کانای دا mondat رجه یک خانواده شما در کانادا اینکه آیا نامز اسانی دریاف کرده ای یر خیر ب دارد.

چند بار می توانید مجوز کار در کانادا را تمدید کنید؟

هیچ محدودیت مطلقی وجود ندارد. شما می توانید اجازه کار خود را تا زمانی که شرایط درراوتریافریا داشته باشید تمدید کنید.

مجوز کار در کانادا چقدر طول می کشد؟

محدودیت مشخصی برای ویزای کار موقت وجود ندارد و عوو م؅ًنل آً A

چه کسی می تواند من را از داخل کانادا حمایت کند؟

والدین، فرزندان یا همسرتان می توانند از شما برای ائدمتااقا حمایت مالی کنند. نوه های شما می توانند برای «سوپر ویزا» برای شما درخندهدتخوده.

چگونه می توانم اقامت موقت کانادا را بگیرم؟

A دانشجو یا برای کار (مجوز کار) درخواست دهید.

Hívj minket most
WhatsApp