حضانت، قیمومیت، ارث، وصیت

اهمیت تنظیم وصیتنامه در کانادا

در این زمان نوشتن وصیت نامه امری واجب است و با افزایش سن افراد اهمیت نوشتن آن بیشترخواهد شد. هدف از این امر فقط بدین معنی نیست که هر فرد خانواده وارث بخشی از اموال باشد. بلکه باید اطمینان حاصل کنید که به مسائل مالی و دستوراتتان در زمان کهولت سن رسیدگی شود . بنابراین با دانستن موارد زیر توصیه می گردد

الف) یک وصی برای وصیت نامه تعیین نمایید

شخص وصی که می تواند فرد مورد اعتماد شما یا وکیل باشد، مسئول اجرای تمام دستورات تعیین شده در وصیت نامه، پرداخت مالیات ها، تقسیم دارایی ها و بستن حساب ها میباشد. نمی توان چنین مسئولیتی را به سبب احتمال تعارض منافع بر عهده مشاوران مالی گذاشت

ب ) دو نماینده تام الاختیار تعیین کنید
دو نماینده تام الاختیار یکی برای رسیدگی امور مالی و تسویه بدهی و دیگری برای نیازهای سلامتی خدمات درمانی، عمل جراحی و تجهیزات بیمارستانی خود انتخاب کنید

ذ ) یک قیم تعیین کنید

در صورتی که فرزند زیر 18 سال دارید می توانید نگهداری از فرزندانتان را بر عهده شخصی مورد اعتماد قراردهید که صلاحیت های مشابه شما را داشته باشد و اگر به اندازه کافی عاقل هستند با خودشان مشورت کنید.

ه ) در صورت نداشتن وصیت نامه تقسیم اموالتان را دولت انجام خواهد داد

اگر وصیت نامه نداشته باشید تقسیم بندی اموال با دولت میباشد.

و) وصیت نامه اصلی را در مکانی امن نگهداری و نسخه کپی آن را در منزل در جای امن بگذارید

اصل وصیت نامه قابل ارائه در دادگاه است. وصیت نامه طبق روال رایج نزد صندوق امانات یا وکیل نگهداری می شود. بعضا مشاهده شده که اصل وصیت نامه به دادگاه ارجاع نشده و سبب ابطال وصیت نامه شده است. بنابراین در حفظ اصل وصیت نامه کوشا باشید

ز) وصیت نامه باید به روز باشد

با گذر زمان و بروز هر حادثه ای در خانواده اعم از طلاق، تولد و یا مرگ، تغییر در وضعیت مالی را در وصیت نامه قید نمایید

انحصاروراثت

انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح. به این معنی که بعد از اینکه شخص فوت کرد و از دنیا رفت مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث میبرند

پرسش و پاسخ های رایج وصیتنامه و انحصار وراثت در کانادا