وکلای دادگستری و مشاورین رسمی مهاجرت دفتر وکالت پکس می توانند شما را جهت برفع ریجکتی ویزای کانادا در دادگاه فدرال کانادا یاری دهند

ثمین مرتضوی وکیل دادگستری کانادا تا امروز هزاران پرونده ی تقاضای مردود شده ی ویزای تحصیلی را رفع ریجکتی کرده است

سابقه

شرکت حقوقی پکس از سال ۲۰۱۹  بیش از هزاران پرونده  قضایی مهاجرت در دادگاه فدرال کانادا را با موفقیت به پایان رسانده است. اکثر پرونده ها از طریق سازش با وکلای اداره مهاجرت به نتیجه رسیده. اکثر پرونده های موفق منتهی به ویزا گردیده است. تعداد معدودی از کل پرونده ها نیز با  برگذاری جلسات رسیدگی و دفاع حقوقی در مقابل قاضی منهتی به نتیجه مثبت شده است

عقد قرارداد

اطلاعات در مورد پروسه رفع ریجکتی ویزای کانادا

ریجکتی و رفع ریجکتی یعنی چه؟

متاسفانه، امروزه شاهد آن هستیم که اکثر تقاضاها جهت کسب ویزای تحصیلی کانادا توسط هموطنان ایرانی ما ریجکت و یا مردود می شوند. اکثر قریب به یقین این ریجکتی ها با اشاره به بند ۲۱۶ قانون حمایت از مهاجرین و پناهندگان می باشد. با استناد به این بند افسر مهاجرت کانادا می تواند چنانچه به خروج شخص متقاضی اقامت موقت کانادا از کشور در پایان دوره تحصیل و یا کار وی شک کند تقاضای ویزای ایشان را مردود و یا ریجکت اعلام نماید. پرونده‌های ویزای تحصیلی که با اشاره به بند ۲۱۶ زیر بند ۱ ریجکت می شود معمولاً از بقیه جهات کامل و بدون نقص می باشند. لذا، در اکثر قریب به یقین این نوع ریجکتی ها موکل می‌تواند با طرح شکواییه علیه وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا در دادگاه فدرال کانادا، از قاضی فدرال کانادا تقاضا کند که حکم صادره توسط افسر مهاجرت کانادا مورد بررسی قضایی قرار دهد. طرح دعوا در دادگاه فدرال کانادا و شروع پروسه بررسی قضایی ویزای ریجکت شده همانند روند پرونده در دیوان عدالت اداری ایران می باشد. منظور این است که، قاضی دادگاه فدرال عملکرد یک افسر دولتی را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه دادگاه اطمینان یابد که افسر دولتی تخلفی انجام داده، حکم صادره توسط وی باطل اعلام می شود.

رفع ریجکتی ویزای کانادا

پرسش و پاسخ متداول – پروسه دادگاه (کورت) برای ویزای کانادا مردود (ریجکت) شده

رفع ریجکتی ویزای کانادا
6047679529
Directions