یکی از راه هایی که می توانید از طریق آن برای مهاجرت دائم به کشور کانادا اقدام کنید، برنامه ی مهاجرت نیروی کار ماهر- کارگران است. به طور خاص، این برنامه برای نیروهای کار خارجی طراحی شده که شرایط لازم برای اقامت و کار در کشور کانادا را داشته باشند. معیار سنجش برای این برنامه به صورت امتیازی است و نظر سلیقه ای افسر مهاجرت دخالتی در تصمیم گیری ندارد.

معیارهای سنجش برای به دست آوردن امتیاز حداقل

تجربه ی کاری – شما میبایست تجربه ی کافی در یکی از مشاغلی که در گروه های شغلی کانادا تعریف شده باشد داشته باشید

سطح زبان – مدارکی که نشان دهنده ی سطح زبان انگلیسی و یا فرانسوی شما باشد

تحصیلات – مدارک تحصیلی که مورد تایید کشور کانادا باشد

چنانچه شما شرایط حداقل را دارا باشید، موارد زیر امتیاز شما را تعیین میکند

سن

سطح تحصیلات

تعداد سال تجربه ی کاری

داشتن پیشنهاد کاری معتبر در کانادا

سطح زبان

انعطاف پذیری و قابلیت انطباق شما با محیط جدید در کانادا

شما این اطلاعات خود را در قالب یک پروفایل در وبسایت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا وارد می کنید. سپس، امتیاز شما نسبت به موارد بالا حساب می شود و معمولا هر دو هفته یک بار، از افرادی که بیشترین امتیاز رو داشته اند دعوت به اقدام می شوند. اگر نامه ی دعوت به اقدام را دریافت کنید، مدارک خود را میتوانید ارسال کنید. توجه داشته باشید که این به معنای گرفتن اقامت دائم نیست و در این مرحله میبایست اثبات شود که مدارک شما شرایط لازم را دارد.  

با ما همراه باشید

برای ارزیابی شرایط خود و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

6047679529
Directions