مهاجرت به کانادا از طریق شاخه ی نیروی کار ماهر

با داشتن تجربه ی کافی به همراه پیشنهاد کار یا مدرک معتبر در یکی از حیطه های تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا، امکان دارد بتوانید از طریق برنامه ی نیروی کار ماهر به این کشور مهاجرت کنید. این برنامه، یکی از شاخه های اکسپرس انتری است که برای جذب نیروی کار خارجی طراحی شده است

برای شروع، لازم است شما ابتدا برای اکسپرس انتری اقدام کرده تا از این طریق امتیازتان محاسبه گردیده و در صورت
پذیرش، وارد مراحل بعدی شوید

معیارهای انتخاب برای نیروی کار ماهر فدرال

حداقل دو سال سابقه کاری تمام وقت (یا به همان مقدار کار پاره وقت) در حیطه کاری مشخص شده در پنج سال اخیر

توانایی لازم در مهارت های شغلی نام برده شده

پیشنهاد کاری معتبر برای یک شغل تمام وقت، همراه با حقوق، برای حداقل سی ساعت در هفته و به مدت حداقل یک سال

امتیاز حداقلی امتحان زبان معتبر

حیطه های کاری قابل قبول

ساختمان، برق و صنعت

عملیات تعمیر و نگهداری

مشاغل فنی و نظارتی در منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مربوطه

عملیات کنترل مرکزی، تاسیسات، تولید و فراوری

آشپز و سرآشپز

قصابان یا نانوایان

با ما همراه باشید

برای بررسی شرایط خود و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما در ارتباط باشید

6047679529
Directions