سی ای سی یکی از سه برنامه فدرال است که برای کسب نیروی کار ماهر وجود دارد.  سی ای سی برای نیروی کار ماهری است که دارای تجربه کاری کانادایی هستند و می خواهند اقامت دائم کانادا شوند.

CEC معیارهای واجد شرایط بودن تحت

متقاضی باید حداقل دارای 1 سال تجربه کار کانادایی تمام وقت در 3 سال گذشته از زمان ارسال درخواست، داشته باشد. سابقه کار متقاضی باید به صورت قانونی و با مجوز کار نیروی کار ماهر در کانادا باشد. برنامه CEC بدون تجربه کار کانادایی ارزیابی نمی شود.

:هم چنین متقاضی باید شرایط زیر را نیز داشته باشد

حداقل یک سال تجربه کار کانادایی مجاز در سه سال قبل از درخواست، که شامل درآمد بوده و در یک از شغل های گروه 0 A B .

دریافت پاداش برای انجام یک کار.

تجربه کاری به دست آمده در طول برنامه های تحصیلی تمام وقت و هر نوع خود اشتغالی تحت مدت CEC حساب نمی شود

داشتن حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB5 در مشاغل گروه B و  CLB7 در مشاغل گروه 0 و A

متقاضی نباید قصد زندگی در کبک را داشته باشد.

است؟ CEC  چه کسان دیگری واجد شرایط

همه دانشجویان بین المللی با مجوز کار پس از فارغ التحصیلی واجد شرایط درخواست برای سی ای سی در صورت کسب 1 سال تجربه کار ماهر هستند

دانشجویان بین المللی پس از اتمام برنامه از موسسات تعیین شده کانادا می توانند برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی برای شروع کار در کانادا درخواست دهند

کسب تجربه کاری در زمینه ماهر، حرفه ای یا فنی ، متقاضی را واجد شرایط درخواست اقامت دائم در کانادا می کند

6047679529
Directions