حمایت از همسر بخش مهمی از سیستم مهاجرت کانادا است. اگر شهروند کانادا هستید یا اقامت دائم کانادا را دارید، می توانید از همسر رسمی و یا شریک زندگی خود با رعایت شرایط مقرر در قانون خانواده حمایت کنید تا اقامت دائم کانادا را بدست آورد. دولت کانادا عموما برنامه های حمایتی همسر را ظرف 12 ماه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می دهد

کانادا سالانه ۱۰۰ هزار مهاجر از طریق حامی خانوادگی می پذیرد. هشتاد درصد این مهاجران توسط همسر، شریک زندگی یا فرزند مورد حمایت قرار می گیرند و بیست درصد مابقی والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ هایی می باشد

برای تحقق حمایت خانوادگی دو امر باید در نظر گرفته شود

دعوت کننده دارای اقامت موقت و یا تابعت کانادا باشد

دعوت کننده بتواند اثبات نماید که از حیث مالی تمکن جهت حمایت از دعوت شونده را دارد.

حمایت مالی همسر چیست؟

COVID-19 چگونه بر حمایت مالی همسر تأثیر می گذارد؟


در دوران کرونا کانادا کماکان به امر مهاجرت و پناهندگی و شهروندی کانادا و درخواستهای مربوط به حامی خانوادگی می پردازد و جهت تسریع این امر اقدام به افزایش تعداد کارمندان خود در اداره مهاجرت نموه است.

کانادا سالانه از چند همسر و شریک استقبال می کند؟

آیا واجد شرایط حمایت مالی هستم؟

حمایت مالی شما برای هر نوع از اعضاء خانواده متفاوت می باشد. لازم است حامی بتواند هزمنه های اولیه متقاضی را تامين نماید البته در بعض مواقع نواز است به صورت اختصاصی ميزان حمایت مشخص شود که این امر بيشتر درمورد برنامه های حمایتی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ می باشد.

شرایط حمایتی در کانادا چیست؟

افرادی که اقامت موقت یا تابعیت کانادا را دارند می توانند از همسر خود ،شریک زندگی خود که طبق قوانین کانادا با او زندگی می نمایند و یا فرزند مشترک دارند و یا از والدین خود و پدربزرگ و مادر بزرگ جهت اخذ اقامت کانادا حمایت نمایند.که این امر البته استثنائاتی نیز دارد.
بعنوان یک حامی شما باید طبق قرارداد متعهد گردید که کلیه امکانات اولیه حمایتی مالی (لباس،پوشاک،مسکن…) را برای متقاضی فراهم می نمایید

برای حمایت از همسر یا شریک زندگی خود به چه میزان درآمد نیاز دارید؟

هزینه حمایت از همسر یا شریک زندگی شما چقدر است؟

چگونه می توانم درخواست کنم؟

6047679529
Directions