یک فرد پناهنده کسی است که امکان بازگشت به کشور و یا محل اقامت خود را نداشته باشد و کشور خود را بر پایه ی ترس و وحشت ترک کرده باشد. این خطرات شامل شکنجه، خطرات جانی و یا رفتار ظالمانه و غیرمعمول است. همچنین برای این که بتوانید به عنوان پناهنده بررسی شوید میبایست: در کشور کانادا باشید و در حال حاضر دستور ترک کشور کانادا دریافت نکرده نباشید. توجه داشته باشید که فرد پناهنده با فرد مهاجر متفاوت است. هنگام پناهندگی، شما به اجبار کشور خود را ترک نموده اید اما در پروسه ی مهاجرت، شما اقامت دائم در کشور کانادا انتخاب کرده اید

لازم به ذکر است که در صورت موارد زیر، شما قادر به اقدام برای پناهندگی نیستید

داشتن سابقه ی جرم سنگین

 سابقه ی درخواست قبلی برای پناهندگی در کانادا

شما در یک کشور دیگر پناهنده باشید و میتوانید بازگردانده شوید

در صورتی که شرایط مورد قبول را داشته باشید میتوانید به صورت آنلاین از داخل کانادا و یا در مرزهای هوایی، آبی و یا زمینی این کشور درخواست پناهندگی بدهید

درخواست پناهندگی از خارج از کانادا

شما به طور مستقیم قادر به اقدام برای پناهندگی از خارج از کانادا نیستید، بلکه میبایست از طریق آژانس پناهندگان سازمان ملل و یا حامی های خصوصی معرفی شوید

درخواست اقامت دائم پس از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی  

پس از اینکه به عنوان پناهنده در کشور کانادا شناخته شدید و شرایط زیر را نداشته باشید، می توانید برای دریافت اقامت دائم این

کشور اقدام کنید

پناهندگی کشور دیگری را داشته باشید و بتوانید در این کشور، بدون ترس، اقامت دائم داشته باشید

شهروند و یا مقیم کشوری به غیر از کشوری که آن را ترک کرده اید باشید و بتوانید آن جا بدون ترس اقامت دائم داشته باشید

اقامت دائم کانادا را داشته باشید

همچنین اگر شما نامه ی “ورود غیر متعارف” دریافت کرده باشید، حداقل تا 5 سال و حداکثر تا 6 سال قادر به اقدام برای اقامت دائم کانادا نیستید

همراهی اعضای خانواده

لازم به ذکر است که از شما خواسته می شود که نام تمامی اعضای خانواده ی خود را همراه با پرونده ارسال کنید اما میتوانید مشخص کنید که کدام یکی از اعضا برای اقامت دائم بررسی شوند. اعضای خانواده که میتوانند برای اقامت دائم بررسی شوند به شرح زیر است

همسر: ازدواجی که در آن یکی از طرفین حضور فیزیکی نداشته قابل قبول نیست

فرزند وابسته: فرزندی که زیر ۲۲ سال سن داشته باشد و ازدواج نکرده باشد. چنانچه فرزند شما بالای ۲۲ سال داشته باشد هم میتواند فرزند وابسته شناخته شود فقط اگر از نظر مالی از قبل از این سن به شما وابسته بوده باشد و قادر به کسب درآمد به خاطر شرایط جسمی و یا روحی خود نباشد

فرزند وابسته ی فرزند وابسته: چنانچه فرزند وابسته ی شما و یا همسر شما خود فرزند وابسته ای داشته باشد هم بررسی خواهد شد

با ما در ارتباط باشید

برای ارزیابی شرایط خود و دریافت اطلاعات بیشتر، از طریق راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشید

6047679529
Directions