ویزای توریستی کانادا

ویزای گردشگری و یا همان ویزای توریستی توسط متقاضیان با اهداف گوناگون شامل بازدید اقوام و دوستان – بررسی موقعیت های تجاری یا صرفا جهت سیاحت اقدام می شود. معمولا این ویزا پنج ساله و یا از نوع یک بار یا چندبار ورود می باشد. متقاضیان می باست به تناهایی برای این ویزا اقدام کنند. مدت زمان اخذ این ویزا طی سال های گذشته حدود سه ماه بوده که شرایط کووید نوزده این مدت زمان را به دو سال افزایس داده است. از نظر قانون کانادا توریست یا همان گردشگر به کسی می گویند که برای مدت زمانی معین از کانادا بازدید و به کشور خود باز می گردد. اتفاقا تبصره ی شماره ی دویست قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان این قدرت را به افسران مهاجرت می دهد که در صورت قانع نشدن از بازگشت شخص متقاضی به مملکت خود به متقاضی ویزای توریستی اعطا ننمایند. البته شرکت حقوقی پکس و ثمین مرتضوی وکیل دادگستری کانادا و متخصص در امور مهاجرت می تواند به شما حتی در صورت مردودی ویزا توسط افسر مهاجرت نیز کمک کند.

افسر مهاجرت بر چه اساسی می تواند تقاضای من برای ویزای توریستی کانادا را مردود اعلام کند؟ چنانچه پرونده ی مهاجرت شما ناقص باشد افسر مهاجرت می تواند پرونده را مردود اعلام نماید. اگر پرونده از لحاظ شکلی و محتوا کامل تحویل اداره ی مهاجرت داده شده باشد نیز افسر مهاجرت می تواند با استناد به بند دویست قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان از ارایه ی ویزا به شما خودداری کند که در این صورت بهترین کار گرفتن مشاوره ی حقوقی از یک وکیل دادگستری کانادا می باشد

6047679529
Directions