قوانین خانواده، جدایی و طلاق در کانادا

چنانچه شما در هر کشوری به صورت قانونی ازدواج کرده باشید در کانادا متاهل به حساب می آیید و چنانچه شما در هر کشوری به صورت قانونی طلاق گرفته باشید در کانادا مطلقه به حساب می آیید

برخلاف ایران در کانادا ازدواج سفید – یعنی زندگی دو نفر اگر چنانچه شرایط شکلی مورد تایید قانون استانی را داشته باشد با ازدواج رسمی تفاوت چندانی ندارد

چنانچه در خارج از خاک کانادا ازدواج کرده اید و می خواهید در داخل استان بریتیش کلمبیا برای مثال در ونکوور برای طلاق اقدام کنید می بایست حد اقل یکی از طرفین دوازده ماه در استان بریتیش کلمبیا زندگی کرده باشد. طلاق می بایست در دیوان عالی بریتیش کلمبیا مطرح شود و در صورت عدم زندگی حد اقل یکی از طرفیت در این استان دیوان عالی استان صلاحیت بررسی طلاق آن دو نفر را ندارد

قراردادهای خانواده

جهت تنظیم قرارداد های پیش-ازدواج (پری ناپ) و یا اقدام برای جدایی و نفقه و طلاق می توانید با وکلای دادگستری دفتر وکالت ثمین مرتضوی تماس بگیرید

نفقه ی فرزند

پرداخت نفقه ی فرزند در کانادا بستگی به درآمد هر یک از والدین و همچنین تعداد روز در هفته که فرزند با هر یک از والدین سپری می کند دارد

نفقه ی همسر

نفقه ی همسر در کانادا اجباری نیست و قاضی در دادگاه صالح بنابر “نیاز” یکی از طرفین دیگری را به پرداخت نفقه موظف می کند

مدارک لازم جهت ثبت طلاق ایرانی در ونکوور کانادا

اصل شناسنامه طرفین
اصل گذرنامه ایرانی طرفین
اصل گواهی طلاق کانادایی صادر شده توسط دادگاه
اسکن رنگی مدرک اقامت در کانادا
اسکن رنگی کارت ملی
تنظیم و امضاء وکالتنامه ثبت طلاق از سوی طرفین
توافق در مورد مهریه و حضانت فرزندان
گواهی عدم بارداری زوجه
کپی رنگی سند ازدواج
یک قطعه عکس رنگی

طلاق توافقی در کانادا

طلاق غیر توافقی در کانادا

ابلاغ شخصی در کانادا

قراردادهای قبل ازدواج

قراردادهای جدایی

قراردادهای زندگی مشترک

6047679529
Directions