حکم در تاریخ 17 نوامبر 2021 صادر شده است

این یک پرونده ی بررسی قضایی ویزای تحصیلی مردود شده برای یک مادر و دختر اهل گایانا بوده که مادر می خواسته به کانادا بیاید تا دوست پسر خود را که مقیم دایم کانادا می باشد به مدت یک هفته ببیند. افسر مهاجرت در حکم ریجکتی (مردودی) ویزای این دو نفر به تبصره یک بند 216 قانون حمایت از مهاجرین و پناهندگان اشاره کرده و اعلام کرده که قانع نشده که این دو نفر قصد بازگشت به کشور خود را ندارند و چنانچه به عنوان توریست وارد کشور شوند به احتمال زیاد در کانادا خواهند ماند

چون هر دو ریجکتی (مردودی) با اشاره به شرایط مادر تصمیم گیری شده بود، وکیل متقاضیان تصمیم گرفته بود و دادگاه نیز توافق کرده که هر دو پرونده را همزمان بررسی کند. همچنین دادگاه اعلام کرده که هیچکونه نگرانی از لحاظ امنیت فرزند خردسال در این پرونده ندارد موضوعی که دادگاه می بایست همیشه نگران آن باشد

دستنوشته های افسر مهاجرت (نوت آفیسر) اشاره به اِین داشت که پیونداین دو مادر و دختر به کشورشان آنقدری نیست که افسر بتواند به این قطعیت برسد که آن دو به کشور خود باز خواهند گشت

از جمله دلایل مردودی افسر به سابقه ی سفر، وابستگی های خانوادگی، هدف از سفر، شغل فعلی، و دارایی های شخصی این دو متقاضی ویزا اشاره کرده بود

قاضی فلن در حکم خویش اشاره به رای وحدت رویه “وویلو” کرده و می نویسد ممیزی استاندارد بررسی اینگونه پرونده ها “منطقی بودن” هست و چنانچه بین شواهد مقابل افسر مهاجرت و رای صادره توسط وی پیوند مشخصی وجود نداشته باشد رای صادره توسط وی قابل ابطال می باشد

این موضوع در رای وحدت رویه آقای علی آقاعلیخانی به وکالت آقای ثمین مرتضوی، وکیل دادگستری کانادا نیز بررسی شده بود

خلاصه اینکهیه نظر دادگاه اینکه افسر مهاجرت بدون دلیل فرض را بر آن گذاشته بود که متقاضی مملکت خویش، پدر ناتوان خویش، و تمامی دوستان خود را فدای دوست پسر خود خواهد کرد و از آنان دل خواهد برید منطقی ندانستهو اشاره به عدم وجود شواهد کامل و مشخص نسبت به این موضوع کرده است

در پاراگراف 11 حکم قاضی فلن به اهمیت وجود پیوندی منطقی بین رای صادره توسط افسر دولتی، دستنوشته های وی در داخل سیستم، و نامه ی ریجکتی (مردودی) تاکید کرده و گفته افسر مهاجرت می بایست به دو متقاضی ویزای اقامت موقت بدهد


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6047679529
Directions