چنانچه تقاضای شما برای ویزای تحصیلی و یا ویزای کاری و یا ویزای توریستی کانادا مردود شده شما میتوانید با ارجاع پرونده به دادگاه فدرال کانادا مردودی را از روی پرونده برداشته و راه را برای اخذ ویزا هموار نمایید.

اگر شما پرونده کامل و جامعی تحویل اداره مهاجرت داده اید به این معنی که تمامی فرم های اخذ ویزا کامل پر شده، پذیرش شما از یک موسسه مورد تأیید اداره مهاجرت بوده، و شرایط مالی دریافت ویزا را داشته اید که برای ویزای تحصیلی داشتن هزینه ی یک سال تحصیل و زندگی می باشد و پرونده شما با اشاره به بند ۲۱۶ برای متقاضی اصلی ویزای تحصیلی و بندهای ۲۰۰ و ۱۷۹ برای متقاضیان همراه شده ما می توانیم پرونده شما را با طرح شکایتی در دادگاه فدرال به جریان بیندازیم منتها شایان به ذکر است که آیین دادرسی دادگاه فدرال فقط در ظرف زمان ۶۰ روز پس از تاریخ روی نامه مردودی شکوائیه قبول میکند. البته ما پرونده هایی هم داشتیم که چهار یا پنج ماه پس از دریافت ریجکتی متقاضی طرح دعوا بوده اند و ما توانستیم دادگاه و وکیل اداره ی مهاجرت را مجاب به قبول کردن شکایت آنها بکنیم.

در چهار سال گذشته که ما بیش از ۱،۵۰۰ پرونده رفع ریجکتی ویزای کانادا انجام دادیم، درصد قبولی بالای ٪۹۰ داشته ایم و از موکلینی که در دادگاه موفق بودند، ٪۸۰ ویزای کانادا را دریافت کردند.

جهت دریافت پاسخ به سوالات خود از آقای ثمین مرتضوی وکیل دادگستری کانادا در لایو تلگرام و اینستاگرام ما همه روزه ۹:۳۰ شب به وقت ایران شرکت کنید.


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6047679529
Directions