عقد قرارداد با یک وکیل دادگستری رسمی کانادا

 تنظیم و ثبت لایحه ی شکوائیه توسط وکیل متقاضی در دادگاه فدرال و ابلاغ رسمی به اداره ی دادگستری که ،وکلای اداره ی مهاجرت می باشند. متن لایحه ی شکوائیه وکیل تسخیری اداره ی مهاجرت را ملزم به ارائه  ی دست نوشته های افسر مهاجرت می نماید

مرحله ی بعد، ارسال دست نوشته های افسر مهاجرت از طرف اداره مهاجرت و یا سفارت به دادگاه فدرال و ابلاغ به وکیل متقاضی می باشد

مرحله ی بعد، تنظیم پرونده ی رسیدگی، که حدودا برای هر متقاضی و هر همراه دویست صفحه می باشد و تنظیم لایحه ی دفاعیه نخستین متقاضی توسط وکیل با توجه به دست نوشته های دریافتی از افسر مهاجرت و ابلاغ این پر نده و  لایحه دفاعیه به وکیل تسخیری اداره ی مهاجرت و  ثبت این پرونده و لایحه دفاعیه در دادگاه فدرال می باشد

چنانچه اداره مهاجرت بر اساس لایحه ی شکوائیه، و یا پس از دریافت لایحه ی دفاعیه نخستین تسلیم شده، درخواست سازش به متقاضی میدهد، یا در پاسخ به این لایحه، دفاعیه خویش را تنظیم می نماید و از رأی افسر مهاجرت و مردودی پرونده ی وی دفاع می کند که در این صورت وکیل متقاضی لایحه ی دفاعیه ی دوم را تنظیم و به وکیل تسخیری اداره ی مهاجرت ابلاغ نموده و در دادگاه فدرال به ثبت می رساند

احتمال سازش در هر مرحله وجود دارد

حال اگر سازش از سمت اداره مهاجرت به متقاضی پیشنهاد داده شود و متقاضی آن را بپذ یرد، حکم مردودی از روی پرونده ی وی برداشته می شود و پرونده دوباره به جریان می افتاد و برای ارزیابی مجدد در اختیار یک افسر دیگر اداره مهاجرت قرار می گیرد، در واقع کار وکیل متقاضی و دادگاه فدرال به اتمام رسیده و بررسی در اداره ی مهاجرت از سر گرفته می شود

نکته: توجه داشته باشید که در مواردی ممکن است قبل از اینکه وکیل متقاضی لایحه ای تنظیم و به دادگاه فدرال ارسال نماید، اداره مهاجرت به متقاضی درخواست سازش ارئه دهد

نکته: موارد ی وجود داشته که در ابتدای روند شکایت و پیش از سازش، دادگاه فدرال به نفع اداره مهاجرت رأی صادر کرده و پرونده را مختومه اعلان نموده است

نکته: در مواردی دیگر بنا به صلاحدید وکیل متقاضی یا خود متقاضی، درخواست سازش از طرف اداره مهاجرت پذیرفته نشده و پرونده به مرحله ی رسیدگی می رود که در این صورت باید این ریسک را پذیرفت که ممکن است دادگاه فدرال برای دفاع حضوری به وکیل متقاضی وقت ندهد یا وکیل متقاضی به هر دلیل در دادگاه پیروز نشود

نکته: وظیفه ی وکیل، در روند رسیدگی قضایی، تلاش جهت برداشت مردودی از روی پرونده ی متقاضی می باشد و پس از این، پرونده به حالت قبل از مردودی باز می گردد

بدیهی است که هیچ تضمینی در قبال دریافت ویزا وجود ندارد و نتیجه منوط به بررسی افسر جدید اداره مهاجرت می باشد. البته شایان به ذکر است که نتیجه ای که تا کنون متقاضیان شرکت حقوقی پکس یعنی موکلین آقای ثمین مرتضوی از رسیدگی قضایی در دادگاه فدرال کانادا دریافت کرده اند حدود ۸۰ ٪ برد و تنها ۲۰ ٪ باخت بوده است

نکته ی مهم: هیچ زمانبندی قطعی برای هیچ یک از مراحل بالا نمیتوان متصور شد و برای هر پرونده متفاوت بوده است

نکته ی مهم: مواردی که عرض شد روال کلی روند رسیدگی قضایی در دادگاه فدرال کانادا می باشد و در این روند استثنائات بسیار زیادی وجود دارد. لذا روند رسیدگی قضایی، پرونده به پرونده ممکن است متفاوت باشد

توجه: از طریق آدرس زیر می توانید مراحل پرونده ی خود در دادگاه فدرال کانادا را پیگیری فرمایید
https://www.fct-cf.gc.ca/en/court-files-and-decisions/court-files

گردآوری توسط: مهتاب ز

ویرایش: ثمین مرتضوی

۱۴۰۰/۰۳/۲۱ :ت


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6047679529
Directions