نام و نام خانوادگی متقاضی اصلی
شماره تماس
آدرس ایمیل
نام و نام خانوادگی متقاضیان همراه و ارتباط ایشان با متقاضی اصلی
هدف شما از اقدام کردن (توریستی، تحصیل، اقامت دائم و غیره)
نام معرف
میزان تحصیلات
شرایط مالی (مانده حساب بانک، سند ملک و غیره)
شغل و هرگونه وابستگی به ایران (قابل اثبات با مدارک)
تاریخچه سفرهای خارجی
سابقه ی رد شدن درخواست ویزا کانادا و یا هر کشور دیگری
سابقه ی امتحان زبان انگلیسی معتبر
سطح زبان شما : مبتدی، متوسط، پیشرفته
تاریخچه ی شغلی، درسی و اتفاق های مهم زندگی (ازدواج، مهاجرت و غیره) خود را لیست کنید
هر توضیحی که فکر میکنید تاثیری در اخذ ویزای شما دارد
6047679529
Directions