از وکیل دادگستری کانادا به جای مشاور مهاجرتی استفاده کردن ممکن است چند دلیل داشته باشد:1

. **تحصیلات و صلاحیت**: وکلا به تحصیلات حقوقی رسمی و گسترده‌ای پرداخته‌اند و مجوز حرفه‌ای دارند. آنها باید دوره‌های تخصصی را به پایان برسانند تا مجوز حرافه‌ای خود را حفظ کنند.

2. **مسئولیت قانونی**: وکلا به صورت قانونی مسئول نیازها و مسائل موکلان خود هستند. این مسئولیت قانونی می‌تواند به شما اطمینان بخشد که وکیل در بهترین منافع شما عمل می‌کند.

3. **تجربه در موارد پیچیده**: وکلا معمولاً تجربه بیشتری در پردازش موارد پیچیده و مشکل مهاجرتی دارند و می‌توانند راه‌حل‌های مناسبی را پیشنهاد دهند.

4. **نمایندگی در دادگاه**: اگر مساله مهاجرتی به دادگاه برسد، تنها وکیل قادر به نمایندگی شما در دادگاه است، نه مشاور مهاجرتی.

5. **دانش قانونی**: وکلا با قوانین و مقررات مهاجرتی کانادا به طور عمیق آشنا هستند و می‌توانند نکات قانونی را با دقت بیان کنند.

این به این معنی نیست که مشاوران مهاجرتی بدون ارزش یا نقص هستند، بلکه بسته به موقعیت خاص هر فرد، یکی ممکن است مناسب‌تر باشد.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.