ریفایننس به معنی تسویه وام قبلی و دریافت وام جدید برای ملک شما هست. پکس لا پس از دریافت مدارک شما از بانک مورد نظر، پروسه قانونی تسویه وام قبلی و دریافت وام جدید را شروع میکند. پس از امضای مدارک قانونی در یک جلسه یک ساعته با ما، درخواست واریز وجه به حساب امانی پکس لا برای بانک ارسال شده و در روز مشخص وام قبلی شما تسویه و شماره ی وام جدید، بر روی سند ملک شما ثبت خواهد شد.


در طول مراحل امضای قرارداد، تسویه، دریافت و ثبت وام جدید، وکلای مجرب پکس لا و همکاران فارسی زبان همراه و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. برای اطمینان بیشتر از دقیق و صحیح پیش رفتن فروش ملک خود، مراحل قانونی و انتقال سند را به وکلای مجرب پکس لا بسپارید.

پس از دریافت قرارداد از سمت مشاور املاک، پروسه قانونی فروش ملک شما آغاز میشود. تمامی مدارک ثبت از وکیل خریدار برای ما ارسال شده و توسط وکلای پکس لا مورد بررسی دقیق قرار میگیرد. سپس در یک جلسه یک ساعته چکیده ی بررسی ها و مراحل برای شما توضیح داده شده و امضای شما برای انتقال سند گرفته می شود.

پس از واریز وجه فروش، از سمت خریدار به حساب امانی پکس لا، در صورت وجود وام بر روی سند، تسویه وام صورت میگیرد و باقی مبلغ در صورت وجود، به حساب شما واریز میشود.
پس از ثبت از سمت وکیل خریدار، نام و شماره ثبت وام شما از روی سند برداشته میشود و در اصطلاح نام شما بر روی ملک و وام مورد نظر نخواهد بود.

در طول مراحل خرید، وکلای املاک پکس لا با تیم فارسی زبان برای سهولت کار شما، همراه و پاسخگوی شما خواهند.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.