مقدمه

کانادا یکی از کشورهایی است که هر ساله تعداد زیادی پناهنده را پذیرفته و به آنها حق زندگی در یک محیط آرام و بدون تهدید می دهد. اما همه افرادی که به کانادا می آیند، ممکن است شرایط لازم برای پناهندگی را نداشته باشند. در این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که شخص باید برای درخواست پناهندگی از داخل کانادا داشته باشد.


1. چه کسی می‌تواند از داخل کانادا درخواست پناهندگی دهد؟

پناهندگانی که از کشورهای خود گریزان شده و در کانادا حضور دارند، در صورت داشتن شرایط خاصی می‌توانند از داخل کشور درخواست پناهندگی دهند. این شرایط شامل:

 • داشتن مدارک معتبر ورود به کانادا
 • نبودن محکومیت کیفری جدی
 • تهدید شدن به خاطر نژاد، دین، تابعیت، انتماء به یک گروه اجتماعی خاص یا وضعیت سیاسی

2. انواع موارد استثنایی

برخی از افراد با وجود عدم داشتن شرایط کلی می‌توانند به دلایل استثنایی اقدام به درخواست پناهندگی کنند. مانند:

 • افرادی که فرزندانی زیر 18 سال دارند که در کانادا به طور قانونی زندگی می‌کنند
 • افرادی که با واحد خانوادگی در کانادا زندگی می‌کنند

3. فرایند درخواست پناهندگی از داخل کانادا

 • تکمیل فرم‌های مربوطه
 • مصاحبه با مقامات امنیتی و مهاجرتی
 • بررسی مستندات و شواهد
 • تصمیم گیری نهایی توسط کمیسیون پناهندگی

4. حقوق و وظایف پناهندگان

هر فردی که در کانادا پناهندگی می‌طلبد، حقوق و وظایف خاصی دارد، که شامل:

 • حق به خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی
 • وظیفه رعایت قوانین کشور
 • وظیفه همکاری با مقامات در فرآیند بررسی پناهندگی

ختام

کانادا با داشتن یک سیستم پناهندگی قوی و مشخص، به افرادی که واقعا به پناهندگی نیاز دارند کمک می‌کند. با این حال، همیشه بهتر است قبل از اقدام به درخواست پناهندگی، با یک وکیل مشورت کنید تا از شرایط، حقوق و وظایف خود آگاه شوید.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.